Kustantajille ja painotaloille

Painotalot ja kustantajat

Jos teidän yrityksessänne on käyttöä laadukkaalle logistiikkasuunnittelulle ja uusille näkemyksille, niin olet oikealla sivulla. Laajennetaan vaikkapa varhaisjakelua kustannuksia säästäen ja lisätään samalla joustavuutta ja ennustettavuutta.

 

Joskus projekti tarvitsee konsultin tuomaa määrätietoisuutta, suunnitelmallisuutta ja aikataulupysyvyyttä. Toisinaan tarvitaan asiantuntemusta, kokonaisnäkemystä ja töille tekijää. Eri organisaatioilla ja eri kustantajilla on usein yhteneviä tarpeita ja luonteva tapa ratkaisun löytymiseen on täysin ulkopuolinen ratkaisija. Puoluettomuus ja luottamuksellisuus on varmistettu, kun konsultti tekee yhteenvedon, jonka pohjalta voidaan päättää onko yhteinen hyöty riittävä toiminnan eteenpäinviemiseen. Kustannusten säästöä saadaan yhteistyöllä syntymään se on jo monella paikkakunnalla osoitettu. Usean eri tuotteen jakaminen samalla jakokierroksella voi lisäksi avata täysin uusille asiakkaille mahdollisuuden saada lehti aamukahvin kanssa samaan pöytään. Pitää nähdä mahdollisuuksia, ei rajoituksia.

 

Olen aikaisemmalta työhistorialtani Suomen Posti Oyj:n kuljetus- ja jakelupäällikkö ja kuljetussuunnittelija. Oman yritykseni toisena toimialana on ATK:n lisäksi logistiikkasuunnittelu. Koulutukseni on automaatio- ja tietotekniikkapainotteinen tuotantotalousinsinööri ja käytän luontevasti tekniikkaa hyväkseni molemmilla yritykseni toimialoilla. Se mahdollistaa reittien ja kuljetusten suunnittelun ja valmistelun pitkälle valmiiksi tietokoneen ja laadukkaiden ohjelmistojen avulla ja näin saan tehokkuutta ja tuottavuutta asiakkaideni eduksi.

 

Jo Suomen Posti Oyj:n palveluksessa sain toteuttaa muutosjohtamista ja verkostojen suunnittelu- ja saneeraustyötä monilla eri tasoilla ja useilla eri paikkakunnilla, jolloin toimintatavat piti pystyä sopeuttamaan nopeasti erilaisiin tilanteisiin. Avainasiaksi muodostui tilanteen hahmottaminen, muutostarpeen määrittely ja toteutus. Hankkimani kokemus ja monenlaiset toimintaympäristöt ovat tuoneet työhöni kokemuksen lisäksi perspektiiviä ja kykyä toimia hankalissakin tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa.

 

Olen jo usean vuoden ajan toteuttanut valmiita ratkaisuja lehdenjakeluun ja lehtikuljetuksiin. Vien projektin alusta loppuun saakka asiakkaan haluamalla tavalla.

Aloitusvaiheessa sovimme yhteisen tavoitteen, yhteyshenkilöt ja minä pidän asiakkaan ajan tasalla suunnittelun etenemisestä. Suunnittelen ja neuvottelen asiat valmiiksi ja tilaajan tarvitsee vain hyväksyä tai hylätä valmis sopimus. Asiakas saa halutessaan päiväkohtaisen selonteon projektin etenemisestä.

Olen jo vuosia toteuttanut varhaisjakeluja eri paikkakunnilla yrittäjäsopimuksilla. Suunnittelun pohjaksi tarvitsen vain tilaajatiedot, joiden pohjalta luonnostelen jakelureitit ja pyydän tarjoukset. Jakelun toteuttamisessa yrittäjävetoisena on useita etuja oman henkilöstön käyttöön verrattuna:

 • Ei sido tai lisää oman henkilökunnan tarvetta.
 • Selkeät sopimuspohjat tuovat jatkuvuutta ja ennustettavuutta.
 • Ei hallinnollisia menoja.
 • Ei turhaa byrokratiaa.
 • Sopimusmalli on yksinkertainen ja laskutus selkeää.
 • Prosessi tuottaa seurantatietoa markkinoinnin ja taloudenhallinnan käyttöön.

Jos taas halutaan säästöjä tai muita muutoksia valmiisiin reitteihin voin selvittää onko olemassa olevia ratkaisuja mahdollista optimoida tai tarvitaanko suurempia muutoksia. Asiakas määrittelee tarpeen minä etsin erilaisia ratkaisumalleja.

 

Lehtikuljetuksia olen suunnitellut ja kilpailuttanut, eli tehnyt asiakkailleni valmiita kuljetusratkaisuja. Lisäksi olen tehnyt erilaisia häiriösuunnitelmia, miten kuljetukset pitää järjestää poikkeustapauksessa, millaisilla kuormilla lähdetään, mihin ajetaan ja minkälaista kalustoa tarvitaan. Valmiilla varasuunnitelmalla saadaan parhaassa tapauksessa lehdet varhaisjakeluun tai ainakin osa lehdistä ja nimenomaan se asiakkaalle tärkein alue pyritään varmistamaan.

Kuljetukset ja jakelut pitää dokumentoida ja dokumentit päivittää määräajoin vastaamaan todellista tilannetta. Tekemissäni sopimuspohjissa yrittäjät velvoitetaan toimittamaan määräajoin kopiot reittisuunnitelmistaan sopimuksen toiselle allekirjoittajalle. Näin varmistetaan ajantasaisen tiedon säilyminen ja minimoidaan hiljaisen tiedon syntymisen uhka, jolloin tällainen yhden ihmisen hallitsema tieto tuo tarpeetonta valtaa.

 

Suunnittelemiani jakeluita on tällä hetkellä käytössä seuraavilla paikkakunnilla:

 • Kaustinen
 • Ullava
 • Veteli
 • Perho
 • Halsua
 • Kälviä
 • Lohtaja
 • Himanka
 • Kannus
 • Sievi
 • Nivala
 • Alavieska
 • Kalajoki

Yhteistyötä olen tehnyt edellä lueteltujen paikkakuntien jakeluyrittäjien lisäksi seuraavien yritysten kanssa: Keskipohjanmaan kirjapaino Oyj, Kaleva Oyj, Keskisuomalainen Oyj, HSS -media Oy, Botniaprint oy ja luonnolliseti kun varhaisjakelusta puhutaan Itella Oyj:n edustajat ovat tulleet tutuiksi.

 

Ammattitaitoni ja kokemukseni on käytettävissänne, yhteystietoni näkyvät sivun alalaidassa.

Kerron mielelläni toimintamallistani lisää, maantieteellinen sijainti ei ole toimintatavassani oleellinen asia, eikä vaikuta merkittävästi työni kustannuksiin.

 

Osa jakelureittiä jossakin päin suomea.

Jakelureittiä

 

 

 
 
 
UUSI OSOITTEEMME ON NIITTYKATU 1 67100 KOKKOLA.