Logistiikkapalvelut

Kustannustehokkaat logistiikkasuunnitelmat

Olen suunnitellut ja toteuttanut erityyppisiä logistisia ratkaisuja mm. työntekijämäärässä mitattuna Suomen suurimmalle logistiikka-alan työnantajalle. Suunnittelemaani logistiikkaa on käytössä eri puolilla etelä-, keski- ja pohjois-pohjanmaata. Suunnittelun pohjalta on haettu kustannustehokkain toteutustapa joka tarkoittaa joko oman henkilöstön ja kaluston käyttöä tai palvelun ulkoistamista. Tähän suunnittelutyöhön on kuulunut:
  • Jakelureittisuunnittelu kevyelle kalustolle.
  • Reittisuunnittelu jakeluautokalustolle ns. aluekuljetukset.
  • Runkoreittisuunnittelu.
  • Automatisoitujen terminaalien ja manuaalitoimipaikkojen käytön ja sisäisen logistiikan suunnittelu.
  • Toimipaikkaverkoston rakenteen suunnittelu ja henkilöstöjärjestelyt.
  • Päivittäisten rutiinien ja erikoistarpeiden suunnittelu, toteutus ja seuranta.
  • Kaluston budjetointi ja seuranta vaihteluvälinä yhdestä toimipaikasta kuljetusalueeseen (mittakaavana lääni) ja vastaavasti polkupyörästä ajoneuvoyhdistelmiin.
  • Eri tuotteiden toimintakuvausten ja työohjeiden laatiminen.
  • Erilaisten avainlukujen tuottaminen operatiivisen ja taloudellisen johdon suunnittelun ja seurannan tarpeisiin.
  • Avainlukujen tuottamiseen tarvittavien mittareiden suunnittelu.

Logistiikkasuunnittelussa käytän Genimapin karttaohjelmatuotteita ja excelin taulukkolaskentaohjelmaa, johon räätälöin aina tarpeita vastaavan laskentataulukon. Tässä työssä suurena apuna on hankkimani automaatio- ja tietotekniikkapainotteinen insinöörikoulutus, ohjelmistotuotannon erikoisammattitutkinto ja yrittäjän erikoisammattitutkinto puhumattakaan vuosien suunnittelu- ja johtamistyön kokemuksen tuomasta varmuudesta. Suunnitellessa logistiikkaa on tekniikan lisäksi tunnettava ympäristö ja kulloisenkin kohteen työntekijöitä koskevien työehtosopimuksien velvoitteet mm. työaikalainsäädännön ja palkanmaksun perusteiden osalta. Jokainen kohde on yksilöllinen ja sopimus suunnittelusta tehdään aina tapauskohtaisesti.

 
 
 
UUSI OSOITTEEMME ON NIITTYKATU 1 67100 KOKKOLA.